Bæredygtighed

Hvorfor

Hos Ermidio synes vi, at det er vigtigt at tage stilling til fælles universelle problemer og skabe mere bæredygtig udvikling i vores samfund og dette er med hensyn til både mennesker og vores planet.

Vi vil tage ansvar og bidrage aktiv med at løse universelle problemer. Det kræver nogle kortsigtede og langsigtede målsætninger. Derfor har vi valg at arbejde bevidst med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN’s topmøde i New York 2015, hvor 193 verdenslande deltog, men først trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030.

De ambitiøse mål, forpligter alle medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducerer uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed for alle, derudover at udvikle anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst for alle.

Dette kræver en integreret indsats for at opnå resultater, derfor er det vigtigt at tage fælles ansvar og bygge konkrete tiltag med et integreret samarbejde med samarbejdspartners og netværks og implementere disse mål i virksomhedens praksis.

Vi har valgt at arbejde ud fra følgende FN’s verdensmål:

Vores kortsigtede mål

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Delmål 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Vi vil hjælpe vores kunder med at vælge produkter i bæredygtige materieler, der kan genbruges, forblandes eller genanvendes. Dette gælder for tekstiller der kan genanvendes, og metaler der kan smeltes og genbruges og andre materialer som har mulighed for genanvendelse og skabe en længere livscyklus som på den måde, reducere CO2 udspil og beskytter vores miljø.

Vi er ikke producenter, men vi samarbejder med danske producenter og designere. Vi udvælger produkter ud fra deres egenskaber og høje kvaliteter og præsenterer dem til vores kunder i vores webshop. 

Vi vil reducere forbrug af materialer som papir, plastikposer og karton. Derfor benytter vi os af mindre spil i forsendelser af pakker. Kortere og hurtigere logistik i vores service.

Vi vil give budskaber videre til jer og skaber bevidsthed om ansvarlige forbrugsmønstre af produkter, materialer og services.

Vores langsigtede mål

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5 Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.”

Mål 10: Mindre ulighed

Delmål 10.2 Inden 2030 skal social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status.”

Hos Ermidio tror vi på en mangfoldig verdenssamfund. Vi vil være med til at skabe et positiv menneskesyn. Vores verden er mangfoldig og dette er en styrke. Alle mennesker er ligeværdige og derfor ingen burde blive bag udvikling og alle burde få muligheder for at være deltagende i vores samfund. Derfor vil vi sætte fokus på mennesker med autisme spektrum forstyrrelse og motivere andre til at støtte denne gruppe.

Ifølge statistikker mange unge med autisme ikke har mulighed for at få en uddannelse eller et job. Ca. 2,8% af befolkningen i Danmark har diagnosen autisme (Ifølge undersøgelse af Aarhus Universitet, 2018). De er en gruppe af mennesker som kan være skjult og er stille, fordi de har det svært ved at kommunikere med andre og mange af dem har tendens til at være social isoleret på grund af deres handicap. Desuden ni ud af ti mennesker med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Vi mener at dette handler mest om accept og ansvar fra os alle i samfundet. Mennesker med autisme burde anerkendes som dem de er, uden at fratages deres deltagelse i samfundet.

Mennesker med autisme besidder andre egenskaber som kunne tages i betragtning. De besidder en god hukommelse, de er visuelt stærke, de er loyale og målrettede.

Ermidio vil støtte mennesker med autisme i jobs og skabe opgaver til dem med hensyn til deres handicap i vores virksomhed. Vi mener ved at integrere mennesker med autisme i jobs er etisk korrekt. Det er vigtigt for os at kunne opmuntre andre til dette formål og vi ved at vi kan gøre en forskel og skabe glade for mennesker med autisme.

Se videoen: Benjamins fortælling

Nyttige links:

De 17 verdensmål

Verdensmål.dk 

The European Council of Autistic People

 Autisme og aspergerforeningen

Autismeforeningen

Autisme Ungdom 

Status på arbejdsmarkedet - Tema om unge uden uddannelse eller beskæftigelse PDF

Center for Autisme 

Senest opdateret: d.09.04.2024